Ansökan till HÖSTSALONG 2019
7-21 september 2019
 
Vem får söka till Höstsalong 2019!
Varje person som är bosatt eller vistas en längre tid i Sverige och är född 1997 eller tidigare kan söka till HÖSTSALONG 2019.
 
Vad kostar det?
Det kostar 200 kr, som kan sättas in på pg i Sigtuna Kulturförenings konto i Nordea 462 51 99-7. Märk inbetalningen med HÖSTSALONG 2019. Uppge namn, adress, tel. och e-postadress.
 
När är sista ansökningsdatum?
Hur många arbeten får jag ansöka med?
Sista ansökningsdatum är 25 augusti. För att detta skall beaktas måste avgiften vara insatt före detta datum. Vi tar helst emot din ansökan via e-post. Märk ansökan "HÖSTSALONG 2019” och skicka till e-post sigtunakultur@hotmail.com. eller till Sigtuna Kulturförening, c/o  Karen Salmose, Södergatan 17 B, 195 47 Märsta.
Du får ansöka med fem verk, fotografier av dem. Bilderna skall inte överstiga A4-format. Du måste skriva måtten på ditt/dina verk, eftersom det är information som är viktig för juryns arbete. Om du söker med ett videoverk skall du skicka ett USB-minne eller en DVD. Om du blir antagen kontaktas du för instruktion om visningsformat.
 
Transport av verken!
Deltagaren står själv för packning och transport av sitt/sina verk samt eventuellt transportförsäkring, liksom återtransport efter utställningens slut.
 
Försäljning av konstverken
Vid försäljning förmedlas kontakt direkt till utställande konstnär. Ingen provision utgår.
 
För mer information
Kontakta Karen Salmose på sigtunakultur@hotmail.com
eller ring karen 070 920 34 66.
Jury
Juryn består av tre personer. En extern person, en från en konstinstitution och en från Sigtuna Kulturförening. Tre bidrag erhåller diplom och två får hedersomnämnande av juryn. Publiken kommer också att kunna rösta på sin favorit, som erhåller publikens diplom.
 
Så här skall du märka dina bidrag
Namnge/märk fotografier med namn, adress och numret på ditt bidrag (enligt blanketten, bidrag 1, 2, 3 osv.) Namnge/märk filmer/DVD:er på liknande sätt!
 

Anmälan Höstsalong 2019, senast 25 augusti (liksom betalning)
 
 
Namn                                                            Personnummer 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adress                                                                  Telefon 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postnummer och ort                                           Årtal                                     
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Teknik, mått                                                          Montering                              Pris
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Juryns anteckningar
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Titel                                                                       Årtal                                        Antal till salu
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Teknik, mått                                                             Montering                              Pris
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Juryns anteckningar
 
……………………………………………………………………………………………………………………… …………...
3. Titel                                                                        Årtal                                        Antal till salu
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Teknik, mått                                                              Montering                               Pris             
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Juryns anteckningar
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Titel                                                                           Årtal                                      Antal till salu
                                    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Teknik, mått                                                                Montering                              Pris
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Juryns anteckningar
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Titel                                                                                Årtal                                   Antal till salu
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Teknik, mått                                                                      Montering                          Pris
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Juryns anteckningar