STYRELSEN 

 

ORDFÖRANDE

Karen Salmose

sigtunakultur@hotmail.com

 

KASSÖR

Carita Wickström
carita.w@spray.se

SEKRETERARE
Kirsti Malmgren

 

ORD.LEDAMÖTER
Ann-Mari Ekblom
Kirsti Malmgren
Birgitta Nordler

Catharina Westholm tillval till årsmötet

 
ERSÄTTARE
Maud Bäckasin
Saara Jokinen
 
 
 
KONSTGRUPPEN
Utses av styrelsen.
 
REVISOR   
Ordinarie
Marianne Karlsson
 
Ersättare
Bo Klang
 
VERNISSAGEVÄRDINNA
Marianne Andrén
 
VALBEREDNING
Katarina Torfason 
Lisbeth Stenberg
Aliro Delgado