STYRELSEN 

 

ORDFÖRANDE

Karen Salmose

sigtunakultur@hotmail.com

 

VICE ORDF.

 

KASSÖR

Carita Wickström
carita.w@spray.se

SEKRETERARE
Kirsti Malmgren

 

ORD.LEDAMÖTER
Helena Brännström
Ann-Mari Ekblom
Kirsti Malmgren
Birgitta Nordler

 
ERSÄTTARE
Maud Bäckasin
Saara Jokinen
Catharina Westholm
 
 
KONSTGRUPPEN
Utses av styrelsen.
 
REVISOR   
Ordinarie
Marianne Karsson
 
Ersättare
Bo Klang
 
VERNISSAGEVÄRDINNA
Marianne Andrén
 
VALBEREDNING
Katarina Torfason 
Lisbeth Stenberg
Aliro Delgado