STYRELSEN 

 

ORDFÖRANDE

Karen Salmose

sigtunakultur@hotmail.com

VICEORDFÖRANDE
Catharina Westholm

 

KASSÖR

Carita Wickström
carita.w@spray.se

SEKRETERARE
Kirsti Malmgren

 

ORD.LEDAMÖTER
Maud Beckasin
Ann-Mari Ekblom
Kirsti Malmgren
Birgitta Nordler

Catharina Westholm

 
ERSÄTTARE
Lia Barata
Ylva Holmberg
Michael Johansson
 
 
KONSTGRUPPEN
Utses av styrelsen.
 
REVISOR   
Ordinarie
Marianne Karlsson
 
Ersättare
Bo Klang
 
 
 
VALBEREDNING
Katarina Torfason