PROGRAM HÖSTEN 2018

SEPTEMBER
15 sept  kl. 11.00—15.30 i Kulturlänken, Märsta Märsta bibliotek. Interkulturell Författarlördag om ”ORDETS MAKT” med Yolanda Aurora Bohm Ramirrez (Chile) och lokala författarna Katarina Torfason (Finland), Hildegard Sakerwalla (Tyskland) och  Nawid Akhgar (Iran) m. fl. Sång och musik från flera länder.
Arr.: Sigtuna Kulturförening, Kultur och Fritid och ABF
 
30 sept. S:T ERIKS SYMFONIKONSERT MED SOLISTER kl 16.00 i Biosalongen i Forum, Stockholmsvägen, Märsta.  Entré 125 kr. Gratis för barn och ungdom upp till 18 år. Förköp Destination Sigtuna och Märsta Bibliotek eller vid Bion. Varmt välkomna!
Arr.: Sigtuna Kulturförening, Kultur och Fritid, och  ABF
 
OKTOBER
HÖSTSALONG  2018 är vi inte riktigt färdigt med, men hoppas kunna förlägga den  i mitten av oktober.
 
24 oktober kl 17.00 firar vi FN-DAGEN  MED MARCO HELLES och lokala förmågor i Kulturlänken, Märsta bibliotek.
Arr.: Sigtuna Kulturförening, Kultur och Fritid och ABF
 
NOVEMBER
9 nov. SOPPLUNCH
Arr.: Sigtuna Kulturförening, Kultur och Fritid
 
Nov. kl 18.00 LITTERÄR SALONG med KATARINA TORFASON  och bygdens förmågor i Kulturlänken, Märsta bibliotek.
Arr.: Sigtuna Kulturförening, Kultur och ABF
 
24 nov. kl 16.00 JULKONSERT  kl 16.00  i Kapellet på Wenngarn (ej riktigt klart)
Arr.: Sigtuna Kulturförening, Kultur och Fritid, Wenngarn Slott
 
30 nov. JULFEST kl 18.00 i Sockenstugan i Sigtuna stad. Glögg, julbord, lotteri och underhållning. Varmt välkomna! Pris 80 kr. Anmälan: Karen Salmose på tel.: 070 920 34 66.
 
Gå gärna in på vår Hemsida sigtunakulturforening.se och titta efter evenemang. Flera är på gång.
 



Flera program är på gång.
 
Gå gärna in på vår Facebook: Sigtuna Kulturförening