VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
 
Styrelse
Ordförande   Birgitta Nodler
V ordf            Maud Beckasin                 
Sekreterare   Lisbeth Stenberg               
Kassör           Carita Wickström              
Ledamot        Catharina Westholm
Ledamot        Kirsti Malmgren
Ledamot        Ann-Marie Ekblom
Suppleant      Ylva Holmberg
Suppleant      Anne Holmbom
 
Revisorer
Inga-Lis Rickebo                Hans Henriksson, ersättare
Marianne Andrén               
 
 
Valberedning
Katarina Torfason, sammankallande
Hildegard Sakerwalla
Annette Källström-Buckley                     
 
 
Utställningar
Föreningens planer på att ha utställningar under verksamhetsåret 2020 gick inte att genomföra på grund av Corona-pandemin. Se nedan våra planerade utställningar.
 
15-17 maj          Samlingsutställning i Träffpunkt Sigtuna (Munken), Sigtuna. Inställdes.
 
1 -15 aug           Konst- och hantverksutställning på Kulturgården, Sigtuna.  Inställdes.
 
17 - 31 okt        Höstsalong 2020. Samarbete med Kultur och Fritid, ABF. Inställdes.
 
 
Övriga aktiviteter
Under verksamhetsåret kunde fyra aktiviteter genomföras för medlemmar och övriga intresserade. Två Soppluncher gick inte att genomföra som planerats på grund av Corona-pandemin.
 
6 februari           Författarträff med Karin Smirnoff. Ett väl besökt arrangemang i Träffpunkten, Märsta. Karin Smirnoff samtalade med sin förläggare om sin debutbok ”jag for ner till bror” som är ett nutidsdrama i glesbygd med en helt igenom egen ton.
                          Ett samarbete med ABF och Sigtuna Kultur och Fritid.
 
7 mars               Internationella kvinnodagen firades i Kulturlänken, Märsta bibliotek med diktläsning av Katarina Torfason dessutom sång och musik. Därefter visade författaren Anna-Karin Palm bilder och berättade om sin biografi över Selma Lagerlöf ”Jag vill sätta världen i rörelse”. Ett samarbete med ABF och Sigtuna Kultur och Fritid.
 
6 sep                 Konsert med gruppen Bäckafall i Mariakyrkan, Sigtuna. Gruppen spelade gitarr och nyckelharpa inspirerade av irländsk folkmusik. Ett samarbete med ABF, Kultur och Fritid och Sigtuna församling.
 
4 okt                  Konsert med S:t Eriks Symfoniorkester i Kulturum, Märsta. Orkestern framförde bl.a. musik av Beethoven. Ett samarbete med Sigtuna Kultur och Fritid och ABF.
 
20 mars             Sopplunch med underhållning av Ulrik Bodén m.fl.
 
30 okt                Sopplunch med Katarina Torfason ”Gröna tummen upp”.            
 
Medlemmar och ekonomi
Antalet medlemmar vid årets slut 116 (förra året 144) varav 7 hedersmedlemmar.
 
Medlemsavgiften år 2020 var 125 kr per medlem.
 
På grund av Corona-pandemin har föreningen tappat många medlemmar under året. Föreningen har sökt Corona-bidrag och beviljats 3 500 kr.
 
Föreningen har erhållit bidrag med 11 000 kr för baskostnader från Sigtuna kommun. Föreningen har sökt och erhållit verksamhetsbidrag/projektbidrag på 33 000 kr k. från Sigtuna kommun. ABF har bidragit genom att betala fakturan för S:t Eriks Symfoniorkester.
 
Föreningens ekonomiska ställning (balans- och resultaträkning) framgår av 2020 års räkenskaper. Årets resultat (överskott/underskott) föreslås övergå till ny räkning.
 
Styrelsen har haft 9 protokollförda styrelsesammanträden.
 
 
Övrigt
Karen Salmose avtackades på årsmötet den 22 februari. Karen har efter drygt 20 år nu lämnat styrelsen för nya uppdrag. Hon har, med sitt breda kontaktnät och sin känsla för kulturens alla sidor, bidragit till att bredda föreningens verksamhetsområde samt sett till att föreningens tilldelades Sigtuna kommuns Kulturpris år 2015.
 
Årsmötet hölls den 22 februari 2020.
 
Niornas planerade konstutställning under våren ställdes in p.g.a. svagt intresse från skolorna.
 
Det planerade 30-årsjubileet har flyttats fram dels p.g.a. Corona-pandemin till 2021.
 
På grund av Corona-pandemin har aktiviteter flyttats fram till senare under året eller fått ställas in helt. Sigtuna kommun beslöt att under våren, sommaren och hösten bl.a. stänga Träffpunkterna i Märsta och Sigtuna samt Kulturlänken i Märsta.
 
Föreningen har träffat representanter för Kultur- och fritidsförvaltningen med anledning av den rådande situationen med Corona-pandemin och diskuterat föreningens status nu och i framtiden.
 
 
Slutord
Trots nedstängning av lokaler har vi har under året försökt hålla ett varierat utbud av aktiviteter.
 
Vi har haft ett gott samarbete med Sigtuna kommun, Biblioteken i Märsta och Sigtuna, ABF Norrort, Sigtuna församling, Destination Sigtuna.
 
 
Sigtuna 2021-01-22
Birgitta Nodler, Maud Beckasin, Lisbeth Stenberg, Carita Wickström, Kirsti Malmgren, Catharina Westholm, Ann-Marie Ekblom, Ylva Holmberg, Anne Holmbom